Sklemix
- Regały dla sklepów w galeriach handlowych 
- Regały magazynowe z integracją
- Regały magazynowe
- Regały wspornikowe
- Regały sklepowe
- Boksy kasowe

PRZEGLĄD REGAŁÓW SKLEPOWYCH

Dane techniczne

PRZEGLĄD REGAŁÓW
601-754-304
PRZEGLĄD REGAŁÓW601-226-739
Zgodny z normą:
PN-EN15635
Na podstawie zapisów:
FEM 10.2.03,04 i FEM 10.3.01
Doświadczenie:ponad 20-letnie.

Opis produktu

Wykonujemy przeglądy regałów sklepowych i magazynowych.

- METALSISTEM, SLP, BITO, DEXION, NEDCON
- WANDALEX (WDX), PROMAG, MECALUX
- JUNGHEINRICH, SSI-SCHAFER, STOW, MGL
- MAGO, TEGOMETALL, SIDAC, MODERN EXPO
- LA FORTEZZA, ITAB, WIRELAND, WANZL I INNYCH.

Przegląd ekspercki zakończony jest dokumentacją z zaznaczonymi uszkodzeniami, kopia przekazywana jest kierownictwu.
Wykonywany przez nas zakres przeglądu eksperckiego jest zgodny z zapisami FEM 10.2.03,04 i FEM 10.3.01.

Federation Europeene de la Manutention (Europejskie Stowarzyszenie Techniki Transportu Wewnętrznego i Magazynowania). Dokumenty FEM są materiałami źródłowymi dla tworzonych obecnie przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Przeglądy eksperckie od pewnego czasu są wymagane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, a ich przeprowadzanie poddawane jest restrykcyjnej kontroli.

Zapisy FEM determinują wszystkie procedury przeglądowe.

Sprawdzeniu podlegają przede wszystkim:
- uszkodzenia konstrukcji regałów, sprawdzenie pionu ram regałów
-kompletność i stan połączeń rozłącznych
-połączenie stopa-słup
-obecność pęknięć materiału i spoin
-stan posadzki
-składowanie towaru w regale, równomierność rozłożenia towaru, poprawność obciążenia regału
-obecność i aktualność tablic znamionowych
-niezbędna dokumentacja instalacji regałów.

Klasyfikacja uszkodzeń:

Alarm zielony - „Zniszczenie wymagające nadzoru”.
Elementy regału, są trwale odkształcone, jednak wartości odkształceń dopuszczalnych nie są przekroczone. Elementy mogą być dalej eksploatowane, jednak powinny pozostać trwale oznaczone i poddane uważnym badaniom podczas wszystkich kolejnych inspekcji.

Alarm żółty - „Strefa zagrożenia wymagająca podjęcia działań najszybciej, jak to będzie możliwe”.
Trwałe odkształcenia słupów regału przekraczają wartości dopuszczalne, ale nie więcej niż dwukrotnie. Zniszczenie jest na tyle poważne, aby podjąć konieczne kroki naprawcze i po rozładowaniu regału nie kłaść na nim nowych towarów. Wymiana elementów musi być wykonana w przeciągu czterech tygodni, jeżeli naprawy nie zostaną wykonane w ciągu czterech tygodni, miejsce należy oznaczyć alarmem czerwonym i wyłączyć z eksploatacji.

ALARM CZERWONY -„BARDZO POWAŻNE ZNISZCZENIE WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA!”.
Trwałe odkształcenia elementów regału przekraczają dopuszczalne dwu- i więcej- krotnie. Krytyczny stopień zniszczeń wymaga natychmiastowego roztowarowania i wyłączenia strefy regału, zawierającej te elementy z eksploatacji.Zapraszam do kontaktu, mamy konkurencyjne ceny przeglądów eksperckich.

Pliki do pobrania

Brak plików do pobrania...