Sklemix
- Regały dla sklepów w galeriach handlowych 
- Regały magazynowe z integracją
- Regały magazynowe
- Regały wspornikowe
- Regały sklepowe
- Boksy kasowe

PRZEGLĄD REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

Dane techniczne

PRZEGLĄD REGAŁÓW:
601-754-304
PRZEGLĄD REGAŁÓW::
601-226-739
Na podstawie zapisów:
FEM 10.2.03,04 i FEM 10.3.01
Zgodny z normą:PN EN 15635
Doświadczenie:ponad 20-letnie.

Opis produktu

Wykonujemy przeglądy regałów sklepowych i magazynowych.

- METALSISTEM, SLP, BITO, DEXION, NEDCON
- WANDALEX (WDX), PROMAG, MECALUX
- JUNGHEINRICH, SSI-SCHAFER, STOW, MGL
- MAGO, TEGOMETALL, SIDAC, MODERN EXPO
- LA FORTEZZA, ITAB, WIRELAND, WANZL I INNYCH.

Przegląd ekspercki zakończony jest dokumentacją z zaznaczonymi uszkodzeniami, kopia przekazywana jest kierownictwu.
Wykonywany przez nas zakres przeglądu eksperckiego jest zgodny z normą PN EN 15635.

Norma ta determinuje wszystkie procedury przeglądowe.

Sprawdzeniu podlegają przede wszystkim:
- uszkodzenia konstrukcji regałów, w szczególności uszkodzenia słupów i belek (trawersów nośnych)
-nadmierne pochylenie słupów regału, sprawdzenie pionu ram regałów
-kompletność i stan połączeń rozłącznych – śrub, kotew, stóp, stężeń, oraz innych elementów
-połączenie trawersów do słupów (zabezpieczenia)
-obecność pęknięć materiału i spoin
-stan posadzki w magazynie
-składowanie towaru na paletach i w regale, równomierność rozłożenia towaru, poprawność obciążenia regału
-stan osłon regałów (odboje)
-obecność i aktualność tablic znamionowych
-niezbędna dokumentacja instalacji regałów.

Klasyfikacja uszkodzeń:

Alarm zielony - „Zniszczenie wymagające nadzoru”.

Elementy regału, są trwale odkształcone, jednak wartości odkształceń dopuszczalnych nie są przekroczone. Elementy mogą być dalej eksploatowane, jednak powinny pozostać trwale oznaczone i poddane uważnym badaniom podczas wszystkich kolejnych inspekcji.

Alarm żółty - „Strefa zagrożenia wymagająca podjęcia działań najszybciej, jak to będzie możliwe”.
Trwałe odkształcenia słupów regału przekraczają wartości dopuszczalne, ale nie więcej niż dwukrotnie. Zniszczenie jest na tyle poważne, aby podjąć konieczne kroki naprawcze i po rozładowaniu regału nie kłaść na nim nowych towarów. Wymiana elementów musi być wykonana w przeciągu czterech tygodni, jeżeli naprawy nie zostaną wykonane w ciągu czterech tygodni, miejsce należy oznaczyć alarmem czerwonym i wyłączyć z eksploatacji.

ALARM CZERWONY -„BARDZO POWAŻNE ZNISZCZENIE WYMAGAJĄCE NATYCHMIASTOWEGO DZIAŁANIA!”.
Trwałe odkształcenia elementów regału przekraczają dopuszczalne dwu- i więcej- krotnie. Krytyczny stopień zniszczeń wymaga natychmiastowego roztowarowania i wyłączenia strefy regału, zawierającej te elementy z eksploatacji.Zapraszam do kontaktu, mamy konkurencyjne ceny przeglądów eksperckich.

Pliki do pobrania

Brak plików do pobrania...