Sklemix
- Regały dla sklepów w galeriach handlowych 
- Regały magazynowe z integracją
- Regały magazynowe
- Regały wspornikowe
- Regały sklepowe
- Boksy kasowe

REGAŁY DO SKŁADOWANIA SKUTERÓW WODNYCH

Dane techniczne

SKŁADOWANIE SKUTERÓW WODNYCH
/MOŻLIWA ZMIANA WYMIARÓW/
System1000_SX
Wysokość3000 - 6000
Szerokość1400 - 3000
Głębokość2000 - 3000

Opis produktu

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA SKUTERÓW WODNYCH.

Nasze regały do ​​składowania znane są z solidnej konstrukcji, wykorzystującej stalowe belki o dużej wytrzymałości, które zapewniają długą żywotność i wysoki poziom wydajności w trudnych warunkach klimatycznych, wraz z wieloma innymi zaletami przechowywania.

Regały w systemie składowania są ODPOWIEDNIE DO:

- Łodzie motorowe
- RIBs łodzie pontonowe
- Skutery wodne

PROJEKT:

Wszystkie produkty są zgodne z aktualnymi normami polskimi i znakami CE.
- Regały zostały poddane analizie obliczeniowej, która weryfikuje potencjalne zagrożenia i uwzględnia lokalne warunki klimatyczne, w celu zapewnienia wymaganej nośności, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji. Przy jej projektowaniu uwzględniono wytyczne norm PN-EN 15512 oraz PN-EN 1991-1- (1,3,4).
- Cynkowane ogniowo wykończenie, aby poradzić sobie z najbardziej uciążliwą pogodą nadbrzeżną, lub alternatywnie w wykończeniu proszkowym najwyższej jakości do zastosowań wewnętrznych.
- Wytrzymałe konstrukcje stalowe belek konstrukcyjnych w celu zapewnienia maksymalnej wytrzymałości.

Sklemix oferuje pełną usługę zarządzania projektami, w tym instalację. Wraz z każdym zakończonym projektem zostanie dostarczony certyfikat zgodności, zapewniający spokój, oraz pełne zaufanie właścicieli i operatorów.

Skutery układane w regałach mają znaczące zalety i opłacalność.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
ŁATWOŚĆ KONSERWACJI
POMAGA W OSZCZĘDZENIU ŚRODOWISKA

- Zapewnia łatwiejszy dostęp
- Zmniejszone zużycie kadłubów, co skutkuje znacznie niższymi kosztami konserwacji i napraw.
- Napędy i silniki zaburtowe są mniej narażone na uszkodzenia
- Jeśli są zakryte, skutery są również chronione przed światłem ultrafioletowym, deszczem i innymi uszkodzeniami związanymi z pogodą.


Wytyczne przy projektowaniu regałów: PN-EN 15512 oraz PN-EN 1991-1- (1,3,4).
Norma zawiera wytyczne projektowe dotyczące ustalania oddziaływania wiatru w projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich przeznaczonych do realizacji w Polsce.
Polska Norma PN-EN 1991-1-4 jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji Normy Europejskiej EN 1991-1-4:2005.
Tłumaczenia dokonał Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), który jako członek Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) nadał Normie Europejskiej status normy krajowej.
Zatem PN-EN 1991-1-4 posiada ten sam status co wersje oficjalne (angielska, francuska i niemiecka) przyjęte przez CEN. Ponadto Polska Norma zawiera informacyjny
Załącznik krajowy, którego treścią są postanowienia krajowe dotyczące ustalania oddziaływań wiatru w projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich przeznaczonych
do realizacji na terytorium Polski, dopuszczone w Normie Europejskiej EN 1991-1-4.

Zapraszam do kontaktu.

Pliki do pobrania

Brak plików do pobrania...