Sklemix
- Regały dla sklepów w galeriach handlowych 
- Regały magazynowe z integracją
- Regały magazynowe
- Regały wspornikowe
- Regały sklepowe
- Boksy kasowe

Regały magazynowe

Dane techniczne

System System składowania HX - regały magazynowe
Wysokość ramy regału magazynowego
do 12 m
Szerokość belek/trawersów
do 3600 mm (wszystkie rozmiary)
Głębokość ramy magazynowej
do 1150 mm

Paleta kolorów

Opis produktu

Oferujemy Państwu nowoczesny, dopracowany w szczegółach system regałów magazynowych przygotowany tak, aby mógł stanowić optymalną zabudowę dowolnej przestrzeni składowania.
Regały magazynowe standardowo pozwalają na tworzenie zabudowy do 12 m wysokości, ale rzeczywistym górnym ograniczeniem jest jedynie wytrzymałość i sztywność całej konstrukcji, która jest każdorazowo indywidualnie weryfikowana. Długości półek zostały dopasowane do najczęściej spotykanych na rynku palet EPAL- EUR (800 ×1200 mm) lub popularnych palet przemysłowych 1200 ×1200 mm.

Zgodnie z obowiązującą zasadą nieustannego doskonalenia naszych produktów oferowany system regałowy jest poddawany ulepszaniu i uzupełnianiu o nowe elementy.

Przedstawiamy kilka ważnych informacji na temat oferowanego przez nas systemu składowania - regałów magazynowych.

FEM (Fédération Européenne de la Manutention – Europejska Federacja Magazynowania) we wrześniu 1995 roku opublikowała dokument (będący rezultatem prac nad wszelkimi aspektami bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji) dotyczący obliczeń, prób i projektowania stalowych regałów magazynowych. Dokument ten został oznaczony FEM 10.2.02. W roku 2009 została ostatecznie wprowadzona w życie norma EN 15512 stanowiąca usankcjonowanie wcześniejszych zapisów FEM 10.2.02, które w nieznacznie zmienionej postaci zostały zapisane w normie europejskiej EN 15512.
W obszarze wyposażenia magazynów wszelkie prace uwzględniały konieczność dostosowania się do wymagań zarówno FEM 10.2.02, jak i (docelowo) EN 15512. Wszelkie informacje przedstawione w dalszej części dokumentacji są zgodne z wymaganiami znajdującymi się w dokumencie FEM 10.2.02 oraz, konsekwentnie, normy EN 15512 wraz z innymi normami dotyczącymi stalowych regałów magazynowych (EN 15620, EN 15635, EN 15629).

System tworzy rodzina regałów stałych ramowych, półkowych, z półkami stałymi, przeznaczonych do wysokiego składowania. Idea systemu regałowego polega na możliwości tworzenia ciągów regałowych składających się z jednego, dwóch i wielu segmentów, z różną liczbą poziomów składowania w każdym z nich. Wykorzystanie powtarzających się elementów podstawowych (ram i belek) pozwala na elastyczne podejście do projektowania przestrzeni magazynowej. Szeroki asortyment elementów i ich zróżnicowanie pozwala wybrać rozwiązanie dopasowane do wymagań i możliwości Klienta. Montaż wszystkich elementów odbywa się wyłącznie przy użyciu połączeń śrubowych i zaczepowych, co daje możliwość ponownego wykorzystania składników systemu. Tworząc ciągi regałów w systemie HX do budowy dwóch sąsiednich segmentów, wykorzystuje się jedną, wspólną ramę. Konfiguracja regału magazynowego – rozstaw słupów, belek, wysokości poziomów składowania, wzajemne położenie ciągów regałowych oraz inne niezbędne wymiary są ustalane w oparciu o zapotrzebowanie Klienta, z uwzględnieniem dopuszczalnego obciążenia konstrukcji oraz warunków zapewniających jej stateczność.
Regały mogą być użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Elementy z powłoką lakierniczą są przystosowane do eksploatacji wyłącznie wewnątrz budynków. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń należy wykorzystywać wyłącznie regały z powłoką cynku ogniowego. W przypadku regałów użytkowanych na otwartej przestrzeni Kupujący powinien zweryfikować konieczność ich wyposażenia w instalację odgromową zgodnie z PN-EN-62305–1,2,3,4. Regały użytkowane na otwartej przestrzeni powinny dodatkowo zostać zweryfikowane pod kątem określenia obciążeń dopuszczalnych biorąc pod uwagę dodatkowe obciążenia śniegiem i wiatrem. Obciążenia należy określić zgodnie z odpowiednią normą krajową w odniesieniu do miejsca montażu regału (rejon, usytuowanie, strefa).
Elementy składowe systemu HX(S), ich zależności wymiarowe, a także przewidziane zalecenia dotyczące organizacji magazynu, stworzone zostały przede wszystkim dla składowania towarów z użyciem palet płaskich drewnianych typu EPAL-EUR. Możliwe jest oczywiście składowanie z wykorzystaniem innego rodzaju palet (np. 1200 x 1200mm) lub, dla specyficznych towarów, pełniących funkcję palety odpowiednich, dostosowanych do zadania, akcesoriów. Tak zdefiniowana paleta wraz ze spoczywającym na niej towarem tworzy standardową jednostkę ładunkową (paletową).
W celu umożliwienia składowania niestandardowych jednostek ładunkowych (palet o innych wymiarach) oraz składowania towarów niepaletyzowanych (towary składowane luzem, łatwo toczące się, itp.) należy zastosować odpowiednie wyposażenie dodatkowe (akcesoria), takie jak separatory, półki, uchwyty, kraty. Wymaga to jednak dodatkowych uzgodnień i musi zostać zaaprobowane przez projektantów.
Słupy nóg (ram) systemu regałów paletowych HX(S) tworzą typoszereg wymiarowy umożliwiający budowę ram o zróżnicowanych nośnościach, tak żeby w każdym przypadku możliwe było dobranie optymalnego rozwiązania. Dostępne słupy umożliwiają budowę ram o nośności całkowitej do około 20 000 kg. Rozstawy słupów w ramach (głębokości regałów) zostały dobrane do typowych wymiarów palet, z uwzględnieniem warunku poprawnego ustawiania palet na trawersach (wg PN-EN 15620). Głębokości typowych regałów paletowych nie mogą być jednak mniejsze niż 600 mm i większe niż 1150 mm. W celu uniknięcia błędów przy montażu, rozbudowie, czy ewentualnych wymianach uszkodzonych elementów każdy słup jest ocechowany symbolem zawierającym między innymi znak producenta, symbol słupa i datę (rok) produkcji.
Ochrony narożne i czołowe (odbojniki). Montaż elementów ochronnych jest obowiązkowy (na podstawnie zaleceń dokumentu EN 15512), gdy w magazynie odbywa się ruch pojazdów mechanicznych. Ochraniacze powinny zostać zamocowane przy narożnych słupach ciągów regałowych, wymagane są także na słupach ograniczających przejazdy w ciągu regałowym. Sugerujemy, by w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia wewnątrz ciągu zainstalować elementy ochronne czołowe, pomimo że nie nakazuje tego norma. Elementy ochronne zostały zaprojektowane zgodnie z zaleceniami EN 15512, tak by mogły przenosić obciążenia od uderzeń o energii 400Nm w jakimkolwiek kierunku na wysokości pomiędzy 100 a 400 mm. Kształt ochron minimalizuje ryzyko uszkodzenia wózka. Pomimo braku wyraźnych zaleceń normatywnych, w oparciu o wieloletnie doświadczenia w organizacji przestrzeni magazynowych sugerujemy używanie elementów ochronnych ścian bocznych regałów/ciągów regałowych. Warto stosować je w miejscach znajdujących się na wprost lub w pobliżu rejonów o dużym nasileniu ruchu wózków. W praktyce oznacza to bliskość bram magazynów, wjazdów i przejazdów między korytarzowych. Dzięki zastosowaniu ochrony bocznej chronione są stężenia ram, które są elementami delikatnymi i ulegającymi bardzo łatwo zniszczeniu nawet w razie uderzenia lub wciskania paletą przewożoną ręcznym wózkiem paletowym.
Minimalna szerokość drogi komunikacyjnej zależy od stosowanej w magazynie metody obsługi. Drogi komunikacyjne dla pieszych pomiędzy urządzeniami magazynowymi winny mieć szerokość co najmniej 1,25 m. Korytarze przeznaczone tylko do załadunku i wyładunku ręcznego (korytarze boczne) muszą mieć szerokość minimalną 0,75 m. W przypadku wykorzystywania urządzeń transportowych z własnym napędem szerokość korytarza zależna jest od zastosowanego w magazynie typu wózków załadowczych (sposobu załadunku, wymiarów wózka, sposobu poruszania się w korytarzu, itp.). Norma EN 15620 rozróżnia 5 kategorii wózków załadowczych. Minimalną wymaganą szerokość drogi komunikacyjnej ustala się na podstawie przynależności do klasy regałów z uwzględnieniem wymiarów wózka oraz jednostki ładunkowej. Dla wózków widłowych z załadunkiem przednim minimalna szerokość drogi musi być co najmniej 200 mm (w przypadku ruchu gorączkowego, niesztywnych bądź powiększonych ładunków – 350 mm) szersza od maksymalnej długości wózka (po przekątnej) z ładunkiem, z uwzględnieniem przestrzeni wymaganej do obrotu (skrętu) wózka frontem do czoła regału w trakcie załadunku. Dla wózków magazynowych z załadunkiem z boku, nie wymagających skrętu przy załadunku, szerokość alejki musi być 200–300 mm (w przypadku ruchu gorączkowego 350 mm) większa od maksymalnej szerokości wózka z ładunkiem. Droga zgodnie z zaleceniami normy branżowej powinna zostać oznaczona za pomocą linii namalowanych na posadzce. W przypadku wykonania projektu indywidualnego szerokość dróg jest określona w oparciu o dostarczone przez klienta informacje i stanowi dokument nadrzędny wobec zaleceń ogólnych zawartych w DTR.

Zapraszamy do współpracy.
Pliki do pobrania